Ilość godzin pracy a ryzyko nadciśnienia

Haiou Yang – Work Hours and Self-Reported Hypertension Among Working People in California Hypertension 2006, published online before print

Na podstawie bazy danych California Health Interview Survey oceniono związek pomiędzy ilością godzin pracy tygodniowo a występowaniem nadciśnienia tętniczego. W porównaniu do osób pracujących 11-39 godzin, praca 40 godzin tygodniowo zwiększała ryzyko nadciśnienia o 14%. W przedziałach 41-50 i > 50 godzin tygodniowo zwiększenie ryzyka wynosiło odpowiednio 17% i 29%.

Opracowane na podstawie: Hypertension 2006, published online before print / 2006-08-28

0 replies on “Ilość godzin pracy a ryzyko nadciśnienia”