Świeżo wykryta cukrzyca a ryzyko sercowo-naczyniowe

Nicholas L. Smith i wsp – New-Onset Diabetes and Risk of All-Cause and Cardiovascular Mortality. The Cardiovascular Health Study Diabetes Care 2006;29:2012

W ramach The Cardiovascular Health Study oceniano ryzyko sercowo-naczyniowe w pierwszych latach po rozpoznaniu cukrzycy. W średnio 5.9-letniej obserwacji porównywano grupę 282 osób w wieku co najmniej 65 lat, ze świeżo wykrytą cukrzycą, z dobraną pod wzgledem wieku, płci i rasy grupą kontrolną. W grupie z cukrzycą wskaźniki względnego ryzyka śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej wyniosły odpowiednio 1.9 (95% CI 1.4–2.5) i 2.2 (1.4–3.4). Ryzyko rosło znamiennie już w dwa lata po rozpoznaniu cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care 2006;29:2012 / 2006-09-29

0 replies on “Świeżo wykryta cukrzyca a ryzyko sercowo-naczyniowe”