EBM i osąd lekarza w leczeniu choroby wieńcowej

Alexandre C. Pereira i wsp – Clinical Judgment and Treatment Options in Stable Multivessel Coronary Artery Disease. Results From the One-Year Follow-Up of the MASS II (Medicine, Angioplasty, or Surgery Study II) JACC online before print

Wyniki randomizowanego badania MASS II, porównującego różne strategie leczenia stabilnej wielonaczyniowej choroby wieńcowej (leczenie farmakologiczne, PCI, CABG) nie przyniosły jednoznacznych wyników. W kolejnej analizie porównano grupę pacjentów, u których wybrane w sposób randomizowany leczenie było zgodne z oceną kliniczną lekarza jeszcze przed randomizacją (n=292), z grupą, gdzie takiej zgodności nie było (n=319). W rocznej obserwacji w pierwszej grupie odnotowano znacząco mniej wydarzeń stanowiących końcowy punkt badania (p=0.02), co potwierdza znaczenie oceny klinicznej lekarza dla wyboru opcji terapeutycznej.

Opracowane na podstawie: JACC online before print / 2006-08-14

0 replies on “EBM i osąd lekarza w leczeniu choroby wieńcowej”