Pierwotna i wtórna wielolekowa prewencja choroby wieńcowej w krajach rozwijających się-analiza farmakoekonomiczna

Thomas A Gaziano i wsp – Cardiovascular disease prevention with a multidrug regimen in the developing world: a cost-effectiveness analysis Lancet 2006; 368:679

Analizie poddano efektywność kosztową wielolekowej prewencji pierwotnej (aspiryna, ACE-inhibitor, bloker kanału wapniowego, statyna) i wtórnej (beta bloker zamiast blokera kanału wapniowego) w populacji krajów rozwijających się. Stwierdzono, że postępowanie takie jest efektywne kosztowo zgodnie z wytycznymi WHO.

Opracowane na podstawie: Lancet 2006; 368:679 / 2006-08-19

0 replies on “Pierwotna i wtórna wielolekowa prewencja choroby wieńcowej w krajach rozwijających się-analiza farmakoekonomiczna”