Depresja a ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet: wyniki badania WISE

Thomas Rutledge i wsp – Depression Symptom Severity and Reported Treatment History in the Prediction of Cardiac Risk in Women With Suspected Myocardial Ischemia Arch Gen Psychiatry 2006;63:874

Opublikowano wyniki badania WISE (The Women`s Ischemia Syndrome Evaluation), w którym oceniano związek pomiędzy nasileniem objawów depresji i historią leczenia przeciwdepresyjnego a ryzykiem sercowo-naczyniowymi. Do badania włączono 505 kobiet z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca, obserwacja trwała średnio 4.9 roku. W analizie wieloczynnikowej stwierdzono, że kobiety z objawami depresji i historią leczenia przeciwdepresyjnego wykazywały większe ryzyko incydentów sercowo-naczyniowch (RR=3.1; 95% CI 1.5-6.3; P=0.001).

Opracowane na podstawie: Arch Gen Psychiatry 2006;63:874 / 2006-08-08

0 replies on “Depresja a ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet: wyniki badania WISE”