Aktywność fizyczna u dzieci-jakie powinny być zalecenia?

Lars Bo Andersen i wsp – Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study) Lancet 2006;368:299

Opublikowano wyniki badania The European Youth Heart Study, w którym oceniano występowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego oraz aktywność fizyczną u 1732 przypadkowo wybranych dzieci w wieku 9 i 15 lat z Danii, Portugalii i Estonii. Stwierdzono, że obecne międzynarodowe wytyczne (minimum 1 godzina dziennie aktywności fizycznej o co najmniej umiarkowanej intensywności) są niewystarczające dla zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym.

Opracowane na podstawie: Lancet 2006;368:299 / 2006-07-22

0 replies on “Aktywność fizyczna u dzieci-jakie powinny być zalecenia?”