Podobne rokowanie w niewydolności serca z zachowaną i upośledzoną funkcją lewej komory

R. Sacha Bhatia – Outcome of Heart Failure with Preserved Ejection Fraction in a Population-Based Study NEJM 2006;355:260

Porównano rokowanie u 2802 pacjentów z nowo rozpoznaną niewydolnością serca, hospitalizowanych w 103 szpitalach w Ontario w Kanadzie. Stwierdzono, że zarówno wskaźniki śmiertelności 30-dniowej (5% vs 7%, p=0.08) jak i rocznej (22% vs 26%, p=0.07) nie różnią się znacząco w grupie z zachowaną (EF>50) i upośledzoną (EF<40) funkcją lewej komory.

Opracowane na podstawie: NEJM 2006;355:260 / 2006-07-20

0 replies on “Podobne rokowanie w niewydolności serca z zachowaną i upośledzoną funkcją lewej komory”