Pogoda a zgony z powodu zawału

Polychronis E Dilaveris i wsp – The Climate Impacts on Myocardial infarction deaths in the Athens Territory (The CLIMATE study) Heart. Published Online First

Opublikowano wyniki badania CLIMATE, w którym analizowano wskaźniki zgonów z powodu zawału serca w 2001 roku na terytorium Aten. Stwierdzono istotną zmienność częstości zgonów w zależności od temperatury. Krzywa zależności miała kształt litery U – wśród osób > 70 lat śmiertelność była dwukrotnie wyższa w miesiącach zimowych, więcej zgonów notowano również po przekroczeniu 24 stopni C. Śmiertelność z powodu zawału rosła także wraz ze wzrostem wilgotności powietrza.

Opracowane na podstawie: Heart. Published Online First / 2006-07-13

0 replies on “Pogoda a zgony z powodu zawału”