Dieta i zdrowy styl życia są skuteczne w prewencji pierwotnej także u osób leczonych farmakologicznie

Stephanie E. Chiuve – Healthy Lifestyle Factors in the Primary Prevention of Coronary Heart Disease Among Men. Benefits Among Users and Nonusers of Lipid-Lowering and Antihypertensive Medications Circulation 2006;114:160

Opublikowano wyniki prospektywnej obserwacji 42 847 mężczyzn w wieku 40-75 lat, wyjściowo w 1986 roku bez choroby sercowo-naczyniowej (Health Professionals Follow-up Study). Stwierdzono, iż w badanej populacji przestrzeganie zaleceń diety i zdrowego trybu życia może zapobiec 62% incydentów wieńcowych. Podobne wyniki (uniknięcie 57% incydentów) wykazano u osób przyjmujących leki hipotensyjne i modyfikujące stężenie lipidów (21% badanej populacji).

Opracowane na podstawie: Circulation 2006;114:160 / 2006-07-03

0 replies on “Dieta i zdrowy styl życia są skuteczne w prewencji pierwotnej także u osób leczonych farmakologicznie”