Kolejny dowód na korzyści diety śródziemnomorskiej

Ramon Estruch i wsp – Effects of a Mediterranean-Style Diet on Cardiovascular Risk Factors. A Randomized Trial Ann Intern Med 2006;145:1

W badaniu PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) porównywano efekty diety środziemnomorskiej (bogatej w olej z oliwek i orzechy) ze standardową dietą niskotłuszczową u 772 osób w wieku 55-80 lat z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Po 3 miesiącach obserwacji wykazano przewagę diety śródziemnomorskiej w zakresie wpływu na czynniki ryzyka (lipidy, ciśnienie tętnicze, glikemia).

Opracowane na podstawie: Ann Intern Med 2006;145:1 / 2006-07-04

0 replies on “Kolejny dowód na korzyści diety śródziemnomorskiej”