Cukrzyca i wiek a ryzyko sercowo-naczyniowe

Gillian L Booth i wsp – Relation between age and cardiovascular disease in men and women with diabetes compared with non-diabetic people: a population-based retrospective cohort study Lancet 2006; 368:29

W dużym populacyjnym, retrospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym w prowincji Ontario w Kanadzie stwierdzono, że cukrzyca zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe porównywalnie do 15 lat procesu starzenia się u osób bez cukrzycy. Jednakże, zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy z reguły nie występuje przed 40 rokiem życia.

Opracowane na podstawie: Lancet 2006; 368:29 / 2006-07-01

0 replies on “Cukrzyca i wiek a ryzyko sercowo-naczyniowe”