Stan zdrowia we współczesnym świecie

Alan D Lopez i wsp – Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: systematic analysis of population health data Lancet 2006; 367:1747

W the Lancet zamieszczono artykuł zawierający analizę stanu zdrowia różnych populacji świata w 2001 roku w porównaniu z danymi z roku 1990. Oceniano wskaźniki śmiertelności, chorobowości, zapadalności i inwalidztwa dla 136 chorób i wypadków w siedmiu regionach geograficznych.

Opracowane na podstawie: Lancet 2006; 367:1747 / 2006-05-27

0 replies on “Stan zdrowia we współczesnym świecie”