Śmiertelność sercowo-naczyniowa: trendy epidemiologiczne- dane z USA

Yariv Gerber i wsp – Secular Trends in Deaths From Cardiovascular Diseases. A 25-Year Community Study Circulation 2006 (publish ahead of print)

W ciągu ostatnich 25 lat odnotowano w USA znaczący spadek śmiertelności sercowo-naczyniowej (o ok. 50%). Zmniejszenie wskaźników śmiertelności nie było jednak jednorodne, mniejszą redukcję obserwowano u osób starszych i u kobiet. Proporcjonalnie zwiększyła się ilość zgonów pozaszpitalnych oraz zgonów sercowo-naczyniowych nie wynikających z choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Circulation 2006 (publish ahead of print) / 2006-05-08

0 replies on “Śmiertelność sercowo-naczyniowa: trendy epidemiologiczne- dane z USA”