Ekspres Medyczny

Rok 2019 w kardiologii – prewencja

Kausik K Ray i wsp. The year in cardiology: cardiovascular prevention: The year in cardiology 2019. Eur Heart J 2020 online Advances in genomics, understanding…

Doniesienia Naukowe

Recepta na długie życie w 21 wieku

Philip A. Pizzo. A Prescription for Longevity in the 21st Century. Renewing Purpose, Building and Sustaining Social Engagement, and Embracing a Positive Lifestyle. JAMA 2019…

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, listopad 2019

Nareszcie znamy od dawna oczekiwane wyniki badania ISCHEMIA, jak dotychczas największego badania porównującego skuteczność leczenia zachowawczego z inwazyjnym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (Hochman…

Kardiologia, październik 2019

Czy implantowany rejestrator zmian odcinka ST ekg skraca opóźnienie przedszpitalne w przypadku ostrego incydentu wieńcowego u pacjentów z wysokim ryzykiem zawału serca? ANGELMED GUARDIAN to…