Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

COVID-19: jak rozmawiać z pacjentem o szczepieniu

viral vectorsFROM CONCERN TO CONFIDENCE: How Physicians Can Build Trust in COVID-19 Vaccines. Badania pokazują, że Amerykanie najbardziej ufają własnemu lekarzowi, jeśli chodzi o informacje…

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, marzec 2021

Kolejne badanie, tym razem metaanaliza obejmująca imponującą liczbę 100 tysięcy pacjentów z COVID-19, wykazała nie tylko bezpieczeństwo kontynuowania terapii z inhibitorem ACE lub sartanem, ale…

Kardiologia, luty 2021

Wprowadzenie obowiązkowego etykietowania wartości kalorycznej napojów alkoholowych może przyczynić się do zmniejszenia spożycia alkoholu oraz występowania otyłości (Robinson E, et al. Alcohol, calories, and obesity:…