Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

Nadciśnienie w Europie – podsumowanie

Reutern H; Jordan J. Status of hypertension in Europe. Curr Opin Cardiol. 2019 Jul;34(4):342-349. W piśmie Current Opinion in Cardiology ukazała się publikacja podsumowująca problem…

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, marzec 2019

Na tegorocznym kongresie American College of Cardiology w Nowym Orleanie przedstawiono wyniki badań klinicznych, które będą miały istotny wpływ na wytyczne i naszą codzienną praktykę….

Kardiologia, luty 2019

Jakie nieinwazyjne badanie wybrać do oceny niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjenta z cukrzycą i podejrzeniem choroby wieńcowej ? Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, czynnościowe badanie obrazowe czy…