Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, lipiec 2018

Adrenalina czy noradrenalina we wstrząsie kardiogennym w przebiegu zawału serca? Na to ważne pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi w aktualnych wytycznych Europejskiego jak i Amerykańskich Towarzystw…

Kardiologia, czerwiec 2018

Chorzy ze świeżym zawałem serca stanowią zróżnicowaną grupę pod względem przyczyny prowadzącej do zawału. Dlatego przed ponad 10 laty w uniwersalnej klasyfikacji zawału serca wprowadzono…