Ekspres Medyczny

Leki hipotensyjne wieczorem?

Hermida RC i wsp. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. Eur Heart J. 2019 online (dostępny pełen tekst) The Hygia…

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, sierpień 2019

20 sierpnia 2019 r. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rozszerzenie wskazań do przezskórnych zabiegów wszczepienia zastawki aortalnej (TAVR) na pacjentów z ciężką stenozą…

Kardiologia, lipiec 2019

Beta-adrenolityk (BB) u pacjenta po zawale serca – na zawsze, na 3 lata, na rok? U pacjentów w starszym wieku (65+), bez nawrotów niedokrwienia w…