Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, czerwiec 2020

Tylko, co trzeci pacjent z chorobą wieńcową w USA przyjmuje zalecane przez wytyczne trzy podstawowe leki wieńcowe (Aggarwal R, et al. Prevalence of angina and…

Kardiologia, maj 2020

Czy wykonywanie przezskórnych zabiegów wieńcowych (PCI) przy użyciu robota (R-PCI) ma przewagę nad tradycyjnym PCI? Patel i wsp. wykorzystując technikę „propensity score” porównali obie metody…