Ekspres Medyczny

Przyszłość komputerów w kardiologii

Nico Bruining i wsp. The future of computers in cardiology: ‘the connected patient’? Eur Heart J (2017) 38 (23): 1781-1794 (dostępny pełen tekst ang.) Additionally,…

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Nadciśnienie, kwiecień 2017

Popularne przysłowie głosi, że „jesteś tym co jesz”. W serwisie z tego miesiąca aż 3 doniesienia bezpośrednio dotyczą związków pomiędzy dietą w ryzykiem chorób układu…

Kardiologia, kwiecień 2017

„Oktoberfest”  – coroczne święto piwa w Monachium trwające przez dwa tygodnie nie jest obojętne dla serca jego uczestników (Brunner S, et al. Alcohol consumption, sinus…