Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, luty 2018

Czy defibrylatory i stymulatory serca mogą być narażone na ryzyko włamania ? Teoretycznie główne niebezpieczeństwo związane z włamaniem się do stymulatora lub defibrylatora polega na…

Nadciśnienie, luty 2018

USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) powstała w 1984  roku jako niezależna grupa ekspertów w dziedzinie prewencji – działających bez wynagrodzenia, której podstawowym celem jest…