Ekspres Medyczny

Doniesienia Naukowe

Podsumowanie Miesiąca

Kardiologia, wrzesień 2017

Wyniki badania PURE potwierdzają tezę, że aktywność fizyczna jest najtańszym, powszechnie dostępnym, skutecznym sposobem redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego. Badaniem ankietowym objęto prawie 142 tys. osób z…

Nadciśnienie, październik 2017

Badanie SPRINT jest jedynym w ostatnich latach- a można się obawiać, że także ostatnim wielkim projektem naukowym w hipertensjologii. Co więcej, wyniki nie pozwalają w…